Vinice

Oblast se sníženinami podél Daníže, Haťského a Vrboveckého potoka je budovaná výhradně sedimentárními formacemi karpatské předhlubně – stupeň karpat. V jeho nejnižší části jsou břidličnaté jíly až diatomity, nad nimi šedé vápnité jíly. Nejvyšší část sledu tvoří prachovité písky až prachy s polohami vápnitých pískovců. Pěkné ukázky nejmladší části profilu s jílovitými závalky odtrženými kdysi z nedalekého pobřeží byly dokumentovány pracovníky znojemského muzea v reálu terasové vinice pod Ovčím vrchem (Lampelberg) u Ječmeniště. Z okolí pochází i nálezy zkamenělin (otisk ježovky, schránky měkkýšů, otisky rostlin a úlomek prokřemenělého dřeva). Z vápnitých jílů jsou známé nálezy nepravidelných i kulovitých pískovcových a také železitých konkrecí.

Naše vinice leží na viničních tratích U svatého Urbana, která je orientována převážně na jih a jsou pro ni typické odrůdy Veltínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink Vlašský a Rulandské šedé a Nad sklepy, která je orientována jihovýchodně a jsou pro ni typické odrůdy Sauvignon a Svatovavřinecké.

Vinice - Vinařství Vrba, Vrbovec Znojmo